කුප්පිය

කුප්පිය

Saturday, March 16, 2013

පාටත් නෑ ඉරිත් නෑ......         ලැජ්ජාව කියන එක නැති වෙන්න උනත් කලින් තිබිලා එපායැ නැති වෙන්න...ඒක මට නැති වග තේරුනේ ලෑන්ඩ් කෑල්ලෙ ඉන්න නන්දයයි සැන්ටියයි එක්ක ආයෙම ගොන් වැඩකට ගියපු නිසා..ආයෙම කිව්වට ඒක දෙවනි එක නම් නෙමෙයි...තිස් එක්වෙනි සමූහ ගොන් කම ද කොහෙද...

උණුවෙන් බලන්න

නිරුවත් තාරුණ්‍ය (කෙළියා නේද ?)

ලංකාවේ උන්ට කියවන්ඩ දෙයක් ඇත. වසර 2500 ක අතීතය හා ශ්‍රී විභූතිය ඒ කාල් ගගා කියවන්ඩ ඇති එකම දෙයයි. මේ දවස්වල ඒකටත් කොල්ලො පස් හය දෙනක් කෙළල...

හොඳම එවා මේං