කුප්පිය

කුප්පිය

Tuesday, September 4, 2018

නොනිමි (EP 02)

”සර් ..අපි දැක්කෙත් නෑ එනවා” යශෝධා හුන් තැනින් නැගිට සිටියාය.

“ඒක තමා. සර් අපි ප්‍රොෙෆසර්ගේ වීඩියෝ එක බල බලා හිටියේ. ලයිබ්‍රියට යන්න කියලා හැදුවා විතරයි.”
ගිම්හාන් පිළිතුරු දුන්නේ කාවිංගගේ බෑගයට තම අත තුබූ ‘ටැබය’ රිංගවමිනි. කාවිංගද තම ලිපිගොනු
කවරය සියතට ගත්තේ හුනස්න කකුලෙන් ඇතුල් කරමිනි.

උණුවෙන් බලන්න

නිරුවත් තාරුණ්‍ය (කෙළියා නේද ?)

ලංකාවේ උන්ට කියවන්ඩ දෙයක් ඇත. වසර 2500 ක අතීතය හා ශ්‍රී විභූතිය ඒ කාල් ගගා කියවන්ඩ ඇති එකම දෙයයි. මේ දවස්වල ඒකටත් කොල්ලො පස් හය දෙනක් කෙළල...

හොඳම එවා මේං